Stöd för ensamföretagare i corunavirusläget - ansökningsomgången ska inledas så snart som möjligt

01.04.2020 12:12

Kategori:

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har berett en finansieringsmodell för ensamföretagare i coronavirusläget. Ensamföretagare kan hos kommunerna ansöka om finansiering för svårigheter till följd av coronavirusepidemin. Avsikten är att ansökningsomgången ska inledas efter att man hittat en lösning i fråga om detaljerna i modellen och verkställandet, dock senast inom två veckor.

 Man förbereder sig för ärendet även i Sjundeå. Vi informerar om inledandet av ansökningsomgången genast när Kommunförbundet har gett noggrannare anvisningar om beviljandet av stöd och skickat botten för ansökningsblanketten.

https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande