Stöd till företag i coronavirussituationen

17.04.2020 10:12

Kategori:

Arbets- och näringsministeriets info om möjligheter till stöd för företag under coronakrisen
Allmänt om statens stödpaket: https://tem.fi/sv/artikel/

Stöd till ensamföretagare
Ensamföretagare kan söka stöd hos kommunen i coronavirussituationen. Stöd kan sökas i företagets hemkommun. Stödbeloppet är 2000 euro. Stöd beviljas för att täcka kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet.

Läs mera här

Fyll i ansökningen!
https://novago.fi/sv/coronastodtillegenforetagare/

Gottgörelse för verksamhetsbegränsning (UF-centret)
Stöd till förplägnadsföretag
Läs mer: https://www.keha-keskus.fi/

Stöd för återanställning (UF-centret)
Med stödet för återanställning stöds förplägnadsföretagens beredskap och förmåga att sysselsätta arbetstagare när verksamheten inleds efter begränsningstiden så att företagen når en nivå som motsvarar den som rådde innan coronavirusepidemin.
Läs mer: https://www.keha-keskus.fi/

Kostnadsstöd till företag
Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020. Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.
https://www.valtiokonttori.fi/

Utvecklingstjänster för företag /NTM)
NTM-centralens tjänster ger sakkunnighjälp samt detaljerade och kostnadseffektiva tjänster för små och medelstora företag, med hjälp av vilka man kan stödja affärsverksamheten, tillväxten, förnyelsen och internationaliseringen.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv_SE/