Stöd till företag i coronavirussituationen

17.04.2020 10:12

Kategori:

Arbets- och näringsministeriets info om möjligheter till stöd för företag under coronakrisen
Allmänt om statens stödpaket: https://tem.fi/sv/artikel/

Stöd till ensamföretagare
Ensamföretagare kan söka stöd hos kommunen i coronavirussituationen. Stöd kan sökas i företagets hemkommun. Stödbeloppet är 2000 euro. Stöd beviljas för att täcka kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet.

Läs mera här

Fyll i ansökningen!

https://novago.fi/sv/coronastodtillegenforetagare/

Utvecklingsunderstöd för företag (företagare som sysselsätter 1-5 personer)
NTM-centralerna beviljar utvecklingsunderstöd till företag som lider av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronavirusepidemin. Stöd kan beviljas oberoende av företagsform.

Mer information och ansökningskriterier via följande länk: http://www.ely-keskus.fi/

Företag på landsbygden
Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett stödpaket för landsbygdsföretag på grund av de marknads- och produktionsstörningar som coronaviruset förorsakar.

Mer information: https://mmm.fi/sv/artikel/

Business Finlands utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer (företagare som sysselsätter flera än 5 personer)
Business Finlands utvecklingsfinansieringen av affärsverksamhet är avsedd för små och medelstora företag (ab, abp, hb, kb, anl) med 6-250 anställda och midcap-företag vars affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen. Med hjälp av finansieringen kan företaget utveckla nya produkter eller verksamhetssätt, men den ersätter inte förluster som orsakats av tappad försäljning.

Länk: https://www.businessfinland.fi/sv/

Utvecklingstjänster för företag /NTM)
NTM-centralens tjänster ger sakkunnighjälp samt detaljerade och kostnadseffektiva tjänster för små och medelstora företag, med hjälp av vilka man kan stödja affärsverksamheten, tillväxten, förnyelsen och internationaliseringen.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv_SE/