Stödtjänster för barn, unga och familjer i Sjundeå kommun

30.04.2020 08:23

Kategori:

Elevvårdens tjänster

Elevvården erbjuder elever/föräldrar och familjer stödsamtal med skolkurator. Kontakta gärna elevvården om det är något ni funderar över. Om vi inte kan hjälpa er vägleder vi familjen till rätt service. Kontakten med elevvården kan ske via telefonsamtal, Teams videosamtal eller mail. Ni kan nå elevvården även via textmeddelande eller wilma meddelande. Ni kan följa elevvårdens Instagramkonto @siuntionoppilashuolto för tips och råd. Skolkurator Johanna Lindholm, 044 389 3079, johanna.lindholm@edu.siuntio.fi, i wilma hittar ni skolkuratorn under fliken personal. Skolkuratorn har telefontid måndag- fredag klockan 9-10.

Skolans stödtjänster

Sjundeå svenska skolas klasslärare nås via wilma, mail (förnamn.efternam@edu.siuntio.fi), Teams eller per telefon dagligen. Klasslärarna har gett ut numret de nås på via Wilma.

Assistenterna stöder eleverna med vardagliga saker och med skoluppgifter. Assistentstöd är möjligt att få genom att vara i kontakt med elevens klasslärare.

Skolmat

I Sjundeå kommun erbjuds fr.o.m. 21.4.2020 möjlighet till skollunch för elever som deltar i distansundervisning.

Skolmaten är delad i portioner som ska förvaras kallt och värmas upp hemma. Specieldietmat tillreds inte.

Maten delas ut på tisdagar och torsdagar kl. 11-12 vid hälsocentralens gavelsida. På tisdagar får man ta med sig portioner för tisdag och onsdag och på torsdagar portioner för torsdag, fredag och måndag. Den som hämtar maten ska ha en egen kasse.

Anmälningstiden för avhämtning av skolmat har förlängts till on 22.4.2020 kl. 12. Anmälningslänk finns i wilma (Praktiska ärenden angående utdelning av skolmat). Frågor gällande skollunch kan riktas till Anne Penttinen, anne.penttinen@siuntio.fi

Ungdomstjänster

Ungdomslokal Walkers

Eftersom ungdomslokalen Walkers nu är stängd pågår verksamhetens på en virtuell ungdomslokal via Discord-tjänsten. Länk till WebWalkers: https://discord.gg/g2TKMV6. WbWalkers är öppen ti-to kl. 15-19 och fr 14-17.

Discord är en avgiftsfri text- och diskussionstjänst i realtid där man kan diskutera både i offentliga och privata grupper och genom privata meddelanden, och den fungerar både i webbläsare och som mobilapplikation. På nätungdomslokalen kan du skriva på textkanalen, prata på ungdomslokalens olika kanaler, spela tillsammans med ungdomsarbetarna, utbildade frivilliga och med andra ungdomar. På nätungdomslokalen har man också hjälpt med läxor, pratat om sommarjobbansökan, aktiverat hjärnan med olika gåtor, lyssnat på musik tillsammans. Vid behov kan du också diskutera med ungdomsarbetarna i enrum. På nätungdomslokalen jobbar ungdomsledare Jontte, ungdomsarbetskoordinator Jonna samt

uppsökande ungdomsarbetare Ville och Rasmus. Dessutom kan du möta frivilliga vuxna som har utbildats till Walkers verksamheten.

Ungdomsarbetare kan nås per telefon, med textmeddelanden, whatsapp, e-post och i somekanaler. Jonas ”Jontte” Ehrnsten tfn 050 386 0820, jonas.ehrnsten@siuntio.fi Jonna Farin, tfn 044 386 1242, jonna.farin@siuntio.fi walkers@siuntio.fi Somekanaler: Instagram, Snapchat och Facebook: siuntionwalkers

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbetare jobbar med sjundeåbor i åldern 13-29. Du kan nå uppsökande ungdomsarbetare per telefon, digitalt och vid behov kan du träffa den uppsökande ungdomsarbetaren.

Uppsökande ungdomsarbete är individuell handledning ”att gå bredvid en”. Den uppsökande ungdomsarbetaren hjälper dig i många situationer då du behöver hjälp av en trygg vuxen. Du kan få hjälp bl.a. med att söka sommarjobb eller med ärende angående skolan och studier, kamratrelationer eller sällskapande och med andra ärenden som du funderar över. Uppsökande ungdomsarbetare hjälper också med att söka till arbetsverkstaden eller med ärenden angående militär- eller civiltjänstgöring. Du kan också få hjälp med att bli självständig och skaffa bostad.

De uppsökande ungdomsarbetare når du per telefon, med textmeddelanden, whatsapp, e-post och i somekanaler. Ville Schoultz 044 386 1241, ville.schoultz@siuntio.fi Rasmus Sulonen 044 386 1065, rasmus.sulonen@siuntio.fi Somekanaler: Instagram: siuntionetsivanuorisotyo, Facebook: siuntionetsivat.

Riksomfattande chattjänster till ungdomar

Ungdomstjänsternas arbetstagare i Sjundeå har också jour i riksomfattande chat Sekasin, som är öppen från måndag till fredag kl. 9–24 och på lördagar och söndagar kl. 15-24. https://sekasin247.fi/ (diskussion på finska)

Svenskspråkigt stöd finns på chatten Ärligt talat som är öppen måndag kl. 10-13 och kl. 19-22, tisdag kl. 19-22, onsdag kl. 10-13 och 19-22, torsdag klo 19-22, fredag kl. 10-13. https://arligttalat.fi/

Familjearbetets tjänster

Enheten för familjearbete erbjuder service till familjer i Sjundeå och Ingå även under Corona-tider.

Familjerna uppmanas med låg tröskel vara i kontakt. Enheten för familjearbete erbjuder samtalshjälp och stöd i utmanande situationer. I första hand erbjuds hjälp via telefon eller via distanskontakt (Teams). Det är även möjligt att vid behov träffas, t.ex utomhus.

Ta modigt kontakt!

Du kan ringa oss vardagar kl 8 – 16. Dessutom svarar vi i telefon må – ons klo 16 – 18 enligt följande; Tiina på måndagar, Cisse på tisdagar och Stella på onsdagar (på svenska)

Kontaktuppgifter: Christine ”Cisse” Miiros, familjearbetare, tfn 044 386 1569 / christine.miiros@siuntio.fi Stella Sjöblom, familjearbetare, tfn 044 386 1574 stella.sjoblom@siuntio.fi Tiina Rönnberg, familjehandledare (för Sjundeåbor) tfn 050 386 0835 tiina.ronnberg@siuntio.fi

Friluftsservice

Coronakrisen har vänt upp och ner på vardagen hos många barnfamiljer. Skolelever deltar i distansundervisning, barnen vårdas hemma i stället för daghem och många föräldrar arbetar på distans. Att föräldrarna är hemma underlättar distansstudier i synnerhet för yngre barn, men samtidigt kan det vara problematiskt att arbeta på distans. Situationen avhjälps genom avgiftsfri friluftsservice för barn som är riktad till alla barnfamiljer (barn upp till 12 år) i Sjundeå

Barnfamiljer har möjlighet till att barnskötaren kommer och hämtar barnet ut för att leka vardagar kl. 9 -15, ca 1-2 timmar per gång.

Servicen koordineras av Kirsi Lillman som nås på numret 044 386 1128 (må-fr kl. 11-13). Koordinatorn kommer överens om tiderna med familjerna och dela tiderna jämlikt enligt efterfrågan. En del av barnskötare fungerar i kommunens daghem och kan därför vara bekanta till familjerna.

För mer information: Socialservicechef Karin Heerman, p. 044 386 1245, karin.heerman@siuntio.fi

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogiken, Nina Isometsä tel. 044 386 1043, nina.isometsa@siuntio.fi

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningen stöder barnfamiljer i olika livssituationer. Ta kontakt med familjerådgivningen ifall,

  • du är orolig över ditt barns beteende eller gällande barnets känsloliv
  • du vill diskutera gällande ditt barns utveckling, föräldraskap, eller gällande uppfostran
  • om ditt barn har problem i daghem, i skolan eller med kompisar
  • det är konflikter i hemmet, till vilka du önskar stöd att reda upp
  • familjen har upplevet svåra förluster eller övriga svåra livssituationer
  • i familjen funderas det på separation eller ifall behövs stöd för att klara sig efter separation

Familjerådgivningen betjänar Sjundeå och Ingå kommuns invånare. Öppethållningstiderna är flexibla. Besöken är kostnadsfria och konfidentiella. Familjerådgivningens tjänter erbjuds på finska och svenska.

Kontaktupgifter och tidsbeställning: telefontid må-fre 13-14 tel. 044 7139797, perheneuvola.siuntio@arjessa.fi, perheneuvola.inkoo@arjessa.fi

Bibliotekstjänster

Bibliotekslokalen är stängd, men personalen betjänar kommuninvånarna. Bibliotekets mångsidiga e-material finns fortfarande tillgängligt. Biblioteket har köpt mycket nytt e-material i.o.m. situationen med coronaviruset. Allt e-material finns på Helle-webbiblioteket, helle.finna.fi.

Det är nu möjligt att bli bibliotekets e-kund. E-kundförhållandet är tillfälligt och som e-kund kan du bara låna och reservera e-material. Idéen med e-kundförhållandet är att alla skall ha tillgång till bibliotekets e-material. Biblioteket erbjuder också digirådgivning för alla åldrar på finska på förmiddagarna.

I biblioteks e-bok, e-ljudbok och film tjänster finns mycket material för barn och unga. Just nu samlar vi listor över e-böcker för olika åldersgrupper och vi ska göra en video om hur man lånar och reserverar e-material. På bibliotekets facebook-sida finns material om litteratur och läsning för barnfamiljer. Där kan du hitta t.ex. läsutmaningen, spel med bibliotekarierna och sagostunder. Biblioteket har också ett Instagram konto 2siuntionkunnankirjasto. Mer information från bibliotekets kundservice må-fr kl. 12-15 tfn 09 2606 1292 eller kirjasto@siuntio.fi

Digirådgivning på finska för alla åldrar må-fr kl. 10-11.30 tfn 044 386 1580

E-kund servicenummer må-fr kl. 019 520 243

dagis