Stor efterfrågan på NTM-centralens understöd för dem som byter ut oljeuppvärmning – fler än 1 000 hushåll har lämnat in ansökningar inom en dryg vecka

11.09.2020 10:28

Kategori: Boende & Miljö

Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och Motiva informerar:

https://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Stor_efterfragan_pa_understod_for_dem_so(58621)

Tilläggsinformation:

Ansökan om understöd:

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi

Ari Nygrén, enhetschef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 363, ari.nygren@ely-keskus.fi