Störningar i gatubelysningen i Billskogsvägens närområde

03.01.2019 08:17

Kategori:

I Billskogsvägens närområde är det störningar i gatubelysningen, som gör att belysningen inte fungerar. För närvarande lokaliseras problemet.