Störsviks nya daghem färdigt

01.08.2019 13:37

Kategori:

Verksamheten i det nya daghemmet Touhula Störsvik inleddes på torsdagen 1. augusti när de första barnen började i småbarnspedagogik. Det tvåspråkiga daghemmet med äventyr som temat inrymmer sammanlagt fyra barngrupper.

 

I en privat daghem kan man ansöka om småbarnspedagogikplats hela tiden. Familjen ska därtill ansöka om en servicesedel  av Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster. Mera information och ansökningslänk finns på adress https://touhula.fi/toimipisteet/siuntio-touhula-storsvik/

 

Den kommunala och privata småbarnspedagogiken fungerar sida vid sida i Sjundeå och  serviceutbudet blir därmed mångsidigare i kommunen och utanför dess gränser.