Störsviks nya daghem öppnas i augusti

01.07.2019 10:31

Kategori:

Byggarbeten för det nya daghemmet Touhula Störsvik håller tidtabellen och enheten öppnar sina dörrar för barnfamiljer i början av augusti. Byggprojektet har framskridit enligt planerna och tidtabellen i gott samarbete med Touhula. Den kommunala och privata småbarnspedagogiken fungerar sida vid sida i Sjundeå och därmed blir serviceutbudet mångsidigare i kommunen och utanför dess gränser.

Enligt situationen i slutet av juni är det ca 20 barn i Sjundeå som börjar i småbarnspedagogik i de nya utrymmena på Svampgränden. Daghemmets tema är äventyr vilket passar bra i Störsviks storslagna kust- och havslandskap och den gröna lärmiljön. I daghemmet ordnas småbarnspedagogik både på finska och svenska och det finns rum för fyra barngrupper.

Daghemsplats kan sökas kontinuerligt. Familjen ska därtill ansöka om en servicesedel av Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster. Mera information och ansökningslänk finns på adress https://touhula.fi/toimipisteet/siuntio-touhula-storsvik/

Verksamheten i de privata daghemmen i Sjundeå övervakas av kommunen och den styrs av samma principer och mål som den kommunala småbarnspedagogiken. I Sjundeå har den nya planen om småbarnspedagogik godkänts enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar och den tas i bruk 1.8.2019. Planen fastställer, styr och stöder ordnande av småbarnspedagogik vid alla småbarnspedagogiska verksamhetsenheter i kommunen. Familjerna kan bekanta sig med planen för småbarnspedagogik på kommunnivån här; https://www.siuntio.fi/kunnallinen-varhaiskasvatus

Syftet med småbarnspedagogiken är att i samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen stöda och främja barnets trygga tillväxt, utveckling och inlärning samt främja välbefinnandet.

- Hos oss i Sjundeås småbarnspedagogik beaktas varje barn som en unik individ som ser varje stund och varje bemötande som ytterst viktiga. En väsentlig uppgift i vår lagstadgade grundservice är att ge barnet vägkost för livet, konstaterar chefen för småbarnspedagogik i Sjundeå Mirva Alakoskela.

Touhula Störsvik öppnar sina dörrar i augusti i nya utrymmen mellan Störsviksvägen och Svampgränden.

Touhula