Styrningen av markanvändningen

Kommunens markpolitiska program och planläggningsprogram

I det markpolitiska dokumentet definierar kommunfullmäktige de markpolitiska målen och åtgärdsrekommendationerna. Ett av programmets centrala målsättningar är att binda tjänstemännen och de förtroendevalda vid de gemensamma markpolitiska målen. Det markpolitiska programmet revideras en gång per fullmäktigeperiod.

Markpolitiskt program FGE 8.12.2014 § 66
Sjundeå kommuns planläggningsprogram 2019–2025

Markanvändningens utvecklingsbild 2040

Markanvändningens utvecklingsbild är en koncentrerad kartläggning över markanvändningens situation i kommunen och hur kommunens markanvändning bör dirigeras i framtiden så att den fungerar enligt principerna för en hållbar utveckling på ett sätt som stöder kommunens helhetsekonomi.

Utvecklingsbilden tjänar som de närmaste årens strategiska plan i all  kommunalplanering som har att göra med markanvändning och den är ägnad att användas av både de kommunala beslutsfattarna, företagen, kommuninvånarna som olika intressegrupper. Utvecklingsbilden revideras en gång per fullmäktigeperiod och den utgör ett konkret verktyg då man uppgör kommunens budget och ekonomiplan.

Markanvändningens utvecklingsbild