Svenska förskolan

Skolvägen 3
02580 Sjundeå

044 386 1089 eller 050 386 0844

Öppet kl. 7.30-17.00

Förskoleundervisning kl. 9.15 - 13.15. Förutom förskoleundervisningen ordnas även kompletterande småbarnspedagogik utanför förskoleundervisningstiden.

Förskolan och 1. klassen samarbetar.

Förskolan fungerar i en egen vinge tillsammans med nybörjarundervisningen i Sjundeå svenska skola.

Vi tycker att ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan är ett av de viktigaste mål under förskoleåret, för att förskolebarnet skall få ett så givande och lärorikt förskoleår som möjligt. Därför samarbetar vi med hemmen och den kommunala småbarnsfostran redan innan förskoleåret börjar.

Förskolan satsar på en systematisk och målinriktad förskoleundervisning och fostran, där barnets individuella utveckling, behov och mål står i centrum.

Den pedagogiska miljön anpassas efter barnens behov och leken har en viktig betydelse. Vi använder oss av olika pedagogiska metoder. I vår verksamhet ingår bla. smågruppsverksamhet, Trageton metoden (skriva sig till läsning) och IKT i undervisningen, iPad används i den pedagogiska förskoleundervisningen.

Vi tycker att det är viktigt att barnen lär sig att umgås med varandra, respektera varandra och ta hänsyn. Därför lägger vi stor vikt vid att stöda barnens sociala färdigheter och stärka barnens självförtroende. Ett annat tyngdpunktsområde är svenska språket som vi jobbar med i all verksamhet på olika sätt enligt barnens språkliga nivå.

Vi har ett välfungerande samarbete med nybörjarundervisningen som vi utvärderar årligen.

Förskoleåret skall vara roligt, lekfullt och lärorikt!

Serviceområdes ansvarig
Nina Isometsä
044 38601043
nina.isometsa(at)siuntio.fi

Enhetsansvarig
Mikaela Lemström
mikaela.lemström(at)edu.siuntio.fi
044 386 1089

Svenska förskolan

044 386 1089 eller
050 386 0844