Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänster


Sjundeå kommun stöder förutsättningarna för sysselsättning och sysselsättningen av långtidsarbetslösa klienter och klienter i svår arbetsmarknadsställning. Lagen förpliktar kommunen att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för arbetslösa som uppfyller aktiveringsvillkoren, och för vilka arbetsverksamhetsförvaltningens normala tjänster är otillräckliga för förstärkande av sysselsättningsförutsättningarna eller sysselsättande.

Ordnande av den rehabiliterande arbetsverksamheten grundar sig på aktiveringsplanen. Aktiveringsplanen är en gemensam plan som uppgjorts av arbetskraftsförvaltningens vuxensocialarbete och klienten för sysselsättande av klienten och förbättrande av klientens sysselsättningsförutsättningar.

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (servicecenter för arbetskraft, TYP) är en för arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten gemensam handlingsmodell, inom vilken man tillsammans med klienten utvärderar, planerar och svarar processaktigt för att klientens sysselsättningsprocess framskrider.

Syftet med verksamheten är att stöda sysselsättningen av arbetslösa klienter genom att erbjuda dem kommunala social- och hälsovårdstjänster, offentliga arbetskrafts- och företagstjänster samt FPA:s rehabiliteringstjänster enligt behovet av service.

Arbetsverkstaden Ström Sjundeå

TE-byrån i Raseborg

TE-byrån i Lojo

TE-byrån i Esbo

Kontaktuppgifter

Sysselsättningshandledare

Eevamaria Alaja
044 386 1576