Tack för det aktiva deltagandet - Kommuninvånarenkäten intresserade invånarna

14.03.2018 14:21

Kategori:

Kommuninvånarenkäten i Sjundeå fick ett bra bemötande. Ungefär 230 kommuninvånare svarade på enkäten som ordnades i februari. Vi är nöjda medantalet svar och har börjat gå igenom svaren.Genom kommuninvånarenkäten har kommuninvånarna möjlighet att inverka på ärenden som berör den egna hemkommunen. Med hjälp av årets enkät samlade vi in åsikter om kommunens verksamhet och kartlade invånarnas förväntningar för framtiden. För tillfället går vi igenom önskemålen och utvecklingsförslagen. Kommunstyrelsen i Sjundeå behandlar resultaten av enkäten i april.

Vi på kommunhuset är tacksamma för invånarnas respons och för det aktiva deltagandet i enkäten.