Takläckagen i de lägre byggnaderna i AKK:s tillfälliga lokaler

19.10.2017 12:10

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Tekniska avdelningen vid Sjundeå kommun har bett om en utredning av leverantören för de tillfälliga lokalerna för AKK (M-Partners Oy) gällande orsakerna till takläckagen i två utrymmen samt om de åtgärder som leverantören vidtagit till följd av läckagen. Till leverantören av modulskolorna ställdes tre frågor:

1. Vad har skett och varför?

2. Hur har läckagen reparerats och hur omfattande?

3. Hur har ni försäkrat er om att inget motsvarande sker igen?

Som bilaga finns M-Partners Oy:s verkställande direktör Mika Koskis svar på frågorna samt en illustration av konstruktionen.

Bilaga 1
Bilaga 2

Mika Koski påminner i sitt meddelande ännu:

”Angående takläckagen så förväntas det inga problem som hänför sig till konstruktionerna. Takläckage förekommer på grund av att grunden rör på sig precis efter installation samt i samband med att jordmånen fryser till is och smälter. Grundens rörlighet kommer även att inverka på dörrarna. Man är tvungen att justera dem ofta eftersom låsen reagerar lätt på ändringar i modulernas ”lägen”.