Tandläkarjour

Jour vardagar

Jourtider har ordnats vid Sjundeå tandvårdsklinik för vård av akuta värkpatienter alla vardagar måndag-fredag kl. 8-15. Jouren är ägnad endast för värk- och olycksfallssituationer.

Tag kontakt med tidsbeställningen vid Sjundeå tandvårdsklinik genast på morgonen kl. 8.00, 044 386 1511

Jour utanför tjänstetid

Jour utanför tjänstetid innebär jour vardagar måndag-fredag kl. 16 - 21, tidsbeställning 15 – 21 och under veckosluten och söckenhelger kl. 9 – 21, tidsbeställning 8 – 21

Jouren utom tjänstetid är avsedd endast för vård av akuta sjukdoms- och olycksfall. Man måste alltid reservera tid till jouren per telefon och jourenheten är i Helsingfors i Kampen. Under telefonsamtalet bedömer tandskötaren behovet av vård i enlighet med gemensamma kriterier om brådskande vård och berättar samtidigt till vilkendera jourenhet tiden ges. Meningen med jouren är att erbjuda brådskande första hjälp i situationer där man inte kan vänta tills man följande morgon får en jourtid på hälsocentralens jour.

Ifall kriterierna om brådskande vård uppfylls betalar patienten inte kostnaderna för jourbesöket till serviceproducenten utan kommunen fakturerar patienten enligt hälsocentralpriser i efterskott. Ersättning för resekostnader kan sökas hos FPA om självriskgränsen överskrids.

Syftet med jouren utanför tjänstetid är att ge akut första hjälp i situationer, där man inte kan vänta till hälsovårdscentralens jour följande vardagsmorgon. Kriterierna för jouren har uppgjorts på basen av de anvisningar som Social- och hälsovårdsministeriet har gett.

Kriterierna för brådskande första hjälp är svullnad, svårt att öppna munnen, sväljningssvårigheter, tandolycka, kraftig blödning t.ex. efter utdragen tand, svår värk, som inte lindras med smärtstillande läkemedel och som stör nattsömnen eller att munnen inte går fast.

I vissa fall kan orsaken vara en stor bit som lossnat av en framtand, störande med tanke på utseendet, en fast tandställning som har gått sönder och orsakar smärta eller sårighet i munnen.

Brådskande första hjälp är inte nödvändig vid lindrig värk, som lindras med smärtstillande läkemedel, vid ilningar i tänderna på grund av kyla eller värme, om en bit av en tand eller en plomb har lossnat eller vid problem med löstagbara tandställningar eller proteser.

Jourmottagningen för den offentliga tandvården i huvudstadsregionens kranskommuner verkar i Kampen vardagar (må-fr) kl. 15.00–21.00 samt lördagar, söndagar, dag före söckenhelg och söckenhelger kl. 8.00–21.00. Du kan få vård endast genom att först ringa till mottagningen. Innan du kan få en tid bedöms vårdbehovet per telefon på basis av kommunernas jourkriterier.

Kontaktuppgifter

Jour mottagning
044 494 3198

Sanduddsgatan 6 B, 00100 Helsingfors. Attendo (Terveystalo)Tandläkare i Kampen ligger på 6 minuters gångavstånd från Kampens metrostation och Kampens köpcentrum.

Nattjour

Munhälsovårdens nattjour fungerar kl. 21.00 – 8.00 vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40, Helsingfors).

På nattjouren vårdas patienter som behöver omedelbar vård och vilkas vård på medicinska grunder inte kan flyttas till jourmottagningen följande dag fr.o.m. kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska principer om brådskande fall. Patienten bör ringa gällande sitt behov av vård till Tölö sjukhus olycksfallsstation, telefon 040 621 5699.

Jour under vardagar

09 2606 1450
må-fre kl 8-15

Brådskande ärenden (jour och rådgivning)
044 386 1511

Jour kvällar och veckoalut

044 494 3198
må-fre kl 16-21
(tidsbetällning kl 15-21)
veckoslut kl. 9-21
(tidsbeställning kl.8-21)

Terveystalo Rautatietori Hammaslääkäripalvelut
Kajsaniemigatan 4, 2 våningen, Helsingfors

Nattjour

040 621 5699
Tölö olycksfallsstation
Tölögatan 40, Helsingfors