Tandläkarjour

Jour vardagar

Jourtider har ordnats vid Sjundeå tandvårdsklinik för vård av akuta värkpatienter alla vardagar måndag-fredag kl. 8-15. Jouren är ägnad endast för värk- och olycksfallssituationer.

Tag kontakt med tidsbeställningen vid Sjundeå tandvårdsklinik genast på morgonen kl. 8.00, 044 386 1511

Jour utanför tjänstetid

Jour utanför tjänstetid innebär jour vardagar måndag-fredag kl. 14 - 21
Veckoslut och söckenhelger kl. 8 – 21

Jouren utom tjänstetid är avsedd endast för vård av akuta sjukdoms- och olycksfall. Man måste alltid reservera tid till jouren. Under telefonsamtalet bedömer tandskötaren behovet av vård i enlighet med gemensamma kriterier om brådskande vård och berättar samtidigt till vilkendera jourenhet tiden ges. Meningen med jouren är att erbjuda brådskande första hjälp i situationer där man inte kan vänta tills man följande morgon får en jourtid på hälsocentralens jour.

Ifall kriterierna om brådskande vård uppfylls skickar HNS fakturan direkt hem till patienten. Ersättning för resekostnader kan sökas hos FPA om självriskgränsen överskrids.

Syftet med jouren utanför tjänstetid är att ge akut första hjälp i situationer, där man inte kan vänta till hälsovårdscentralens jour följande vardagsmorgon. Kriterierna för jouren har uppgjorts på basen av de anvisningar som Social- och hälsovårdsministeriet har gett.

Kriterierna för brådskande första hjälp är svullnad, svårt att öppna munnen, sväljningssvårigheter, tandolycka, kraftig blödning t.ex. efter utdragen tand, svår värk, som inte lindras med smärtstillande läkemedel och som stör nattsömnen eller att munnen inte går fast.

I vissa fall kan orsaken vara en stor bit som lossnat av en framtand, störande med tanke på utseendet, en fast tandställning som har gått sönder och orsakar smärta eller sårighet i munnen.

Brådskande första hjälp är inte nödvändig vid lindrig värk, som lindras med smärtstillande läkemedel, vid ilningar i tänderna på grund av kyla eller värme, om en bit av en tand eller en plomb har lossnat eller vid problem med löstagbara tandställningar eller proteser.

Jourmottagningstelefonen HNS vardagar (må-fr) kl. 14.00–21.00 samt lördagar, söndagar, dag före söckenhelg och söckenhelger kl. 8.00–21.00. Du kan få vård endast genom att först ringa till mottagningen. Innan du kan få en tid bedöms vårdbehovet per telefon på basis av kommunernas jourkriterier. Om det inte finns lediga tider på Hartmans enhet, kan patienten bli skickade till första hjälpen på Hyvinge sjukhus

Kontaktuppgifter

Jour mottagning
HUS telefon 09 4717 1110

Nattjour

Munhälsovårdens nattjour fungerar kl. 21.00 – 8.00 vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40, Helsingfors).

På nattjouren vårdas patienter som behöver omedelbar vård och vilkas vård på medicinska grunder inte kan flyttas till jourmottagningen följande dag fr.o.m. kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska principer om brådskande fall. Patienten bör ringa gällande sitt behov av vård till Tölö sjukhus olycksfallsstation, telefon 040 621 5699.

---

HNS tar över munhälsovårdens kvälls- och helgjour.

Sjundeå kommunens kvälls- och helgjour för munhälsovården finns från och med lördag 7.12.2019 på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors.

Ansvaret för jouren övergår till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från Terveystalo. Jouren på Terveystalo i Helsingfors fungerar till 6.12.2019.

Haartmanska sjukhuset har för tillfället hand om kvälls- och helgjouren för huvudstadsregionen. I fortsättningen betjänar sjukhuset invånarna i hela HNS-området.

Munhälsovårdens kvälls- och veckoslutsjour är avsedd för patienter som behöver akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakta tandläkarjouren genom tidsbokningens telefonnummer 09 471 71110. Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.

• Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 14.00–21.00, på veckoslut och helgdagar kl. 8.00–21.00.

• Besöksadressen är Haartmansgatan 4, byggnad 12 (Mejlans sjukhusområde).

Situationer där akut vård är nödvändig är till exempel svår smärta i munnen eller tänderna samt skador och olyckor på tänderna och munnens slemhinnor.

Vid årsskiftet inleds jourverksamhet även i Hyvinge. Samma telefonnummer betjänar båda jourer och efter en vårdbedömning styrs patienterna från och med 1.1.2020 antingen till Haartmanska sjukhuset eller Hyvinge sjukhus.

Sjundeå tandklinik ansvarar även i fortsättningen för den brådskande vården under tjänstetid. Tidsbeställningen betjänar vardagar kl. 8–15.

Mer information om jouren vid Haartmanska sjukhuset: https://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/jour/nattjour_munsjukdomar/Sidor/default.aspx

Jour under vardagar

09 2606 1450
må-fre kl 8-15

Brådskande ärenden (jour och rådgivning)
044 386 1511

Jour kvällar och veckoalut

09 4717 1110
må-fre kl 14-21
veckoslut kl. 8-21

Nattjour

040 621 5699
Tölö olycksfallsstation
Tölögatan 40, Helsingfors