Tandvården för de högstadieelever som studerar utanför hemkommunen

Om du flyttar till högstadieskolan utanför Sjundeå, hör det till skolkommunen att arrangera tandvård inklusive nödvändig tandreglering för studeranden. Målet är, att tandvården sköts smidigt i samband med skoldagen utan transportbekymmer.

Alla 8.klassister kallas till tandkontroll på studieorten. Ifall det ända har getts rekommendation att kontrollera tänderna oftare, eller om man bekymrar sig för något problem med tänderna, bör den unga eller vårdnadshavarna ta kontakt med tandkliniken.

I lågstadiet kan man kontrollera planerad kontrollintervall på Omakanta,  sms  eller per telefon från Sjundeås tandklinik.

Vid regleringsvården ges tändernas gipsmodell med på den sista regleringssessionen under lågstadiet för befordran till den nya studieortens regleringsklinik.

Högstadieelever som fortsätter i Sjundeå fortsätter också sin tandvård i kommunens tandklinik.