Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bl.a. för att dirigera och övervaka hur man planerar markanvändningen, för utvecklandet av planläggningen och kommunstrukturen, för hur kommunens kosthålls- och städningsenhet fungerar, för renhållningen av detaljplanevägarna och de allmänna områdena, för kartläggnings- och mätningsuppgifter, för landsbygdsväsendets uppgifter, för produktionen och underhållet av kommunaltekniska tjänster samt för kommunens vägförvaltning.

Nämnden sammanträder i regel på tisdagar kl. 18.00.

...:::.:....JULI 2019.::::..... ....... AUGUSTI 2019....... .....SEPTEMBER 2019......
vk ti on to fr
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
00
vk ti on to fr
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

.......OKTOBER 2019....... .......NOVEMBER 2019...... ......DECEMBER 2019.......
vk ti on to fr
40 1 2 3 4 5 6
41 7 .8. 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
00
vk ti on to fr
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Rabbe Dahlqvist (Jan-Peter Nygård)

Viceordförande

Jere Jantunen (Kaisa Randström)

Övriga medlemmar

Heikki Leikola (Sirpa Kaisla)
Catharina Lindström (Anders Karell)
Veikko Tanskanen (Marja-Liisa Honkasalo)
Paula Tuominen (Mika Savilahti)
Pia Virta (Harri Myllyniemi)

Kommunstyrelsens representant

Åke Holmlund

Föredragande

Tekniska direktören Markus Moisio, planeringschef Timo Onnela, byggchef Ilmari Viljanen

Sekreterare

Förvaltningsplanerare Jonas Kujanpää

(de personliga ersättarna inom parentes)