Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bl.a. för att dirigera och övervaka hur man planerar markanvändningen, för utvecklandet av planläggningen och kommunstrukturen, för hur kommunens kosthålls- och städningsenhet fungerar, för renhållningen av detaljplanevägarna och de allmänna områdena, för kartläggnings- och mätningsuppgifter, för landsbygdsväsendets uppgifter, för produktionen och underhållet av kommunaltekniska tjänster samt för kommunens vägförvaltning.

Nämnden sammanträder i regel på tisdagar kl. 18.00.

               JULI 2020               ......  AUGUSTI 2020........ .... SEPTEMBER 2020.. ....
vk ma ti ke to pe la su
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
vk ma ti ke to pe la su
36 .1. 2 3 4 5 6
37 7 8 .9. 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
 

......  OKTOBER 2020... .... .. .. NOVEMBER 2020.. .... ... ...DECEMBER 2020.......
vk ma ti ke to pe la su
40 1 2 3 4
41 5 .6. 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
vk ma ti ke to pe la su
49 1 2 3 4 5 6
50 7 .8. 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
 

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Rabbe Dahlqvist (Jan-Peter Nygård)

Viceordförande

Jere Jantunen (Kaisa Randström)

Övriga medlemmar

Heikki Leikola (Sirpa Kaisla)
Catharina Lindström (Anders Karell)
Veikko Tanskanen (Marja-Liisa Honkasalo)
Paula Tuominen (Mika Savilahti)
Pia Virta (Harri Myllyniemi)

Kommunstyrelsens representant

Åke Holmlund

Föredragande

Tekniska direktören Markus Moisio, planeringschef Timo Onnela, byggchef Ilmari Viljanen

Sekreterare

Förvaltningsplanerare Jonas Kujanpää

(de personliga ersättarna inom parentes)