Tekniska väsendets kontaktuppgifter

Tekniska kansliet

Tekniska kansliets personal är i regel tillgängliga per telefon måndag till fredag (inte helgdagar) kl. 9.00–15.00. Personalen är anträffbar enligt överenskommelse.

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

Teknisk direktör
Markus Moisio
tekniska avdelningens förvaltning, beredning av tekniska nämndens ärenden
044 386 1099

Byggchef
044 386 1180

Markanvändningschef
Eija Hasu
044 386 1286 

Miljöchef
Lotta Juusti
miljö- och marktäktsfrågor samt tillstånd för miljöåtgärder
044 386 1270

Byggnadstillsynschef
Kenneth Flythström
byggnads- och åtgärdstillstånd, inspektioner, rådgivning i anslutning till byggande
050 386 0807 (byggnadstillsynens servicenummer)

Biträdande byggnadsinspektör
Pernilla Granqvist
044 386 1243

Lovsekreterare
Marlene Rehnman
behandling av byggnadstillståndsdokument, byggnadsinspektionens kansliarbeten
044 386 1307

Förvaltningsplanerare
Jonas Kujanpää
044 386 1168

Förvaltningssakkunnig
Ann-Britt Latvala
tekniska kansliets förvaltning, fakturering av vattenavgifter
050 386 0815

Tf byggchef, arbetsskyddschef
Sari Arikkala
ärenden gällande servicecentralen
044 322 2836

Driftmästare
Svante Holmberg
vatten- och avloppsärenden
044 386 1581

Chef för måltidsservice
Eila Ryhänen

E-postadresserna
är i formen fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

050 478 1459 (ärenden som gäller fastigheter)

icke-brådskande ärenden
tekninen(at)siuntio.fi

Fastighetsservicetjänstens kontaktuppgifter:

Palpen Oy
044 235 7419
toimisto@palpen.fi