Tekniska väsendets kontaktuppgifter

Tekniska kansliet

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

Teknisk direktör Markus Moisio
tekniska avdelningens förvaltning, beredning av tekniska nämndens ärenden
044 386 1099

Byggchef Esa Jolkkonen
ärenden gällande servicecentralen
044 386 1180

Markanvändningschef Eija Hasu
044 386 1286 

Miljöchef Lotta Juusti
044 386 1270
miljö- och marktäktsfrågor samt tillstånd för miljöåtgärder

Byggnadstillsynschef Kenneth Flythström
byggnads- och åtgärdstillstånd, inspektioner, rådgivning i anslutning till byggande
050 386 0807 (byggnadstillsynens servicenummer)

Biträdande byggnadsinspektör Pernilla Granqvist
044 386 1243

Lovsekreterare Marlene Rehnman
behandling av byggnadstillståndsdokument, byggnadsinspektionens kansliarbeten
044 386 1307

Förvaltningsplanerare Jonas Kujanpää
044 386 1168

Förvaltningssakkunnig Ann-Britt Latvala
tekniska kansliets förvaltning, fakturering av vattenavgifter
050 386 0815

Avtalsingenjör, arbetsskyddschef Sari Arikkala
044 322 2836

Driftmästare Svante Holmberg
vatten- och avloppsärenden
044 386 1581

Projektchef
bildnings- och välfärdscampusprojekt
044 386 1542

Projektingenjör Suvi Lakanen
044 386 1519

Chef för måltidsservice Eila Ryhänen

E-postadresserna
är i formen fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

050 478 1459 (ärenden som gäller fastigheter)

icke-brådskande ärenden
tekninen(at)siuntio.fi

Fastighetsservicetjänstens kontaktuppgifter:

Palpen Oy
044 235 7419
toimisto@palpen.fi