Felanmälan

Vattenverket

Felanmälningar som gäller Sjundeå kommuns vattenverk kan dagtid (kl. 8.00-15.45) meddelas till numret 044 386 1581.

Under övriga tider är dejournumret 010 320 8599. Man kan till numret meddela om fel som gäller vatten- och avloppsverkets nätverk och apparatur.

Vinterunderhåll av trafikleder

NTM-centralen i Nyland svarar för vinterunderhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.

Feedback till Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn) 0200 2100.

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna

Feedback direkt till väglagen.

De trafikleder som Sjundeå kommun svarar för har delats in i fyra entreprenadområden

  1. Östra kommuncentrum (öster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 1 (karta och underhållsklasser)
  2. Västra kommuncentrum (väster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 2 (karta och underhållsklasser)
  3. Norra Sjundeå (Kyrkobyn), entreprenadområde 3 (karta och underhållsklasser)
  4. Södra Sjundeå (Sunnanvik, Störsvik), entreprenadområde 4 (karta och underhållsklasser)

Enligt vägens betydelse för trafiken har körbanor och leder för gång- och cykeltrafik deltas in i två underhållsklasser. Gatorna underhålls i prioriteringsordning enligt underhållsklasserna.

Feedback gällande snöplogning och halkbekämpning kan skickas per epost till tekninen@siuntio.fi 

I ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder, kan man kontakta entreprenören direkt, 050 5638200 (entreprenadområde 1, 2 och 4) eller 0400 469508 (entreprenadområde 3).

Väg- och gatubelysning 

Belysningsnätet underhålls 5 gånger om året i februari, april, augusti, oktober och december. 

Uppgifter om upptäckta fel, söndrigheter och störningar ska skickas per e-post till tekninen@siuntio.fi.  

Felanmälan

Vardagar kl. 8.00-15.45

044 386 1581 eller
09 260 611 (kommunens växel)

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

050 478 1459 (ärenden som gäller fastigheter)
ej brådskande per e-post
tekninen(at)siuntio.fi

Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn)

0200 2100

I ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder kontakta entreprenören direkt

Entreprenadområde 1, 2 och 4
050 5638200