Felanmälan

Vattenverket

Felanmälningar som gäller Sjundeå kommuns vattenverk kan under dagtid (kl. 8.00-15.45) meddelas till numret 044 386 1581.

Under övriga tider är dejournumret 050 577 2515. Man kan till numret meddela om felanmälningar som gäller vatten- och avloppsverkets nätverk och apparatur.

Respons om underhållstjänster:

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.

Vinterunderhåll av trafikleder

NTM-centralen i Nyland svarar för vinterunderhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.

Feedback till Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn) 0200 2100.

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna

Feedback direkt till väglagen.

Väg- och gatubelysning 

Belysningsnätet underhålls 5 gånger om året i februari, april, augusti, oktober och december. 

Uppgifter om upptäckta fel, söndrigheter och störningar ska skickas per e-post till tekninen@siuntio.fi 

Felanmälan:

Vardagar kl. 8.00-15.45

Vattenverket

044 386 1581 eller
09 260 611 (kommunens växel)
050 577 2515 (under kvällar och veckoslut)

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

050 478 1459 (ärenden som gäller fastigheter)
icke-brådskande per e-post
tekninen(at)siuntio.fi

Fastighetsservicetjänstens kontaktuppgifter:

Palpen Oy
044 235 7419
toimisto@palpen.fi

Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn)

0200 2100