Lekplatser

Lekplatsen vid Aleksis Kivi vägen

Lekplatsen ligger nedanför spånbanan och på vintern finns där också en pulkabacke. I parken finns gungor, klätterställning och sandlåda.

Lekplatsen vid Sparbanksvägen

Lekplatsen ligger i ändan av en grusväg som börjar från Sparbanksvägen. Parken är skyddad och där finns gungor, klätterställning och sandlåda.

Då daghemsverksamheten har tagit slut på kvällarna och på veckosluten kan man också leka på de olika daghemsgårdarna i kommunen.

Folkhälsan lekplats

Folkhälsan i Sjundeå uppehåller en lekplats på Löparvägen (en tvärväg från Vargsvängen) i Sjundeå kommuncentrum. Lekplatsen är öppen alla vardagar, från måndag till fredag kl. 9.30–12.30. Mer information om öppettiderna och om annat aktuel finns på Lekplatsens Facebook-sida.