Tekniskas kontaktuppgifter

Tekniska kansliet

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

Teknisk direktör Markus Moisio
tekniska avdelningens förvaltning, beredning av tekniska nämndens ärenden
044 386 1099

Byggchef Ilmari Viljanen
ärenden gällande servicecentralen
044 386 1180

Planeringschef Timo Onnela
044 386 1286 

Miljöchef Anu Hynninen
044 386 1270

Chef för byggnadstillsynen Kenneth Flythström
byggnads- och åtgärdstillstånd, inspektioner, rådgivning i anslutning till byggande
050 386 0807

Biträdande byggnadsinspektör Pernilla Granqvist
044 386 1243

Fastighetsserviceingenjör Juho Tuovinen
044 322 2836

Förvaltningsplanerare Jonas Kujanpää
044 386 1168

Förvaltningssakkunnig Ann-Britt Latvala
tekniska kansliets förvaltning, fakturering av vattenavgifter
050 386 0815

Kanslisekreterare Marlene Rehnman
behandling av byggnadstillståndsdokument, byggnadsinspektionens kansliarbeten
044 386 1307

Driftmästare Kaj Holmberg
050 386 0813

Projektchef Timo Ryyppö
bildnings- och välfärdscampusprojektet
044 386 1542

Chef för måltidsservice Eila Ryhänen
044 386 1037

E-postadresserna
är i formen fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

09 3154 9000

icke-brådskande ärenden
tekninen(at)siuntio.fi