Tekniskas kontaktuppgifter

Tekniska kansliet

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

Teknisk direktör Markus Moisio
tekniska avdelningens förvaltning, beredning av tekniska nämndens ärenden
044 386 1099

Byggchef Ilmari Viljanen
ärenden gällande servicecentralen
044 386 1180

Planeringschef Timo Onnela
044 386 1286 

Miljöchef Tiina Hartman
044 386 1270
miljö- och marktäktsfrågor samt tillstånd för miljöåtgärder

Byggnadstillsynschef Kenneth Flythström
byggnads- och åtgärdstillstånd, inspektioner, rådgivning i anslutning till byggande
050 386 0807 (byggnadstillsynens servicenummer)

Biträdande byggnadsinspektör Pernilla Granqvist
044 386 1243

Lovsekreterare Marlene Rehnman
behandling av byggnadstillståndsdokument, byggnadsinspektionens kansliarbeten
044 386 1307

Förvaltningsplanerare Jonas Kujanpää
044 386 1168

Förvaltningssakkunnig Ann-Britt Latvala
tekniska kansliets förvaltning, fakturering av vattenavgifter
050 386 0815

Fastighetsserviceingenjör, arbetsskyddschef Juho Tuovinen
044 322 2836

Driftmästare Svante Holmberg
vatten- och avloppsärenden
044 386 1581

Projektchef Timo Ryyppö
bildnings- och välfärdscampusprojekt
044 386 1542

Chef för måltidsservice Eila Ryhänen
044 386 1037

E-postadresserna
är i formen fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

050 478 1459 (ärenden som gäller fastigheter)

icke-brådskande ärenden
tekninen(at)siuntio.fi