Temageneralplan

Planens läge

Området för temageneralplanerna omfattar hela Sjundeå kommuns område. Avsikten är att utarbeta en generalplan med rättsverkan för området som behandlas genom fyra olika teman: trafik och lättrafikleder, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden samt natur- och miljöskydd. Gränserna för planeringsområdet visas på pärmen till detta program för deltagande och bedömning. Området gränsar till Ingå, Lojo, Vichtis och Kyrkslätts kommungränser. Området har en areal på cirka 266 km².

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden 14.5.2019 § 66 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
  • En trafikworkshop ordnades i Fanjunkars on 21.8 kl. 17.30. Under tillfället diskuterades det om trafiken relaterad till den pågående temageneralplanen.
  • Tekniska nämnden 3.3.2020 § 42 beslutade att framlägga det bifogade utkastet till generalplan till allmänt påseende i 30 dagar i kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; att kungöra framläggningen av utkastet till generalplan i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland; att begära valda instanser att ge utlåtande om utkastet till generalplan.
  • Tekniska nämnden 3.3.2020 § 43 beslutade att framlägga det bifogade utkastet till generalplan till allmänt påseende i 30 dagar i kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; att kungöra framläggningen av utkastet till generalplan i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland; att begära valda instanser att ge utlåtande om utkastet till generalplan.
  • Tekniska nämnden 3.3.2020 § 44 beslutade att framlägga det bifogade utkastet till generalplan till allmänt påseende i 30 dagar i kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; att kungöra framläggningen av utkastet till generalplan i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland; att begära valda instanser att ge utlåtande om utkastet till generalplan.
  • Tekniska nämnden 3.3.2020 § 45 beslutade att framlägga det bifogade utkastet till generalplan till allmänt påseende i 30 dagar i kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; att kungöra framläggningen av utkastet till generalplan i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland; att begära valda instanser att ge utlåtande om utkastet till generalplan.
  • Ett publiktillfälle ordnades om temageneralplanen on 11.3.2020 kl. 17-19 i Fennia Arena. Vid tillfället presenterades innehållet av planerna.
  • På grund av coronasituationen har påseendetiden förlängts (uppdaterat 9.4.2020). 
  • På grund av coronasituationen har påseendetiden förlängts (uppdaterat 30.7.2020). 
  • Ett publiktillfälle ordnades om temageneralplanen on 16.9.2020 kl. 17-19 i Fennia Arena. Vid tillfället presenterades innehållet av planerna.

Material

Programmet för deltagande och bedömning

Tekniska nämndens beslut 14.5.2019 § 66
Programmet för deltagande och bedömning (TEKN 14.5.2019 § 66 bilaga)

Utkast

Kungörelse (uppdaterad 30.7.2020)
Temageneralplan - Trafik
Temageneralplan - Värdefulla bergsområden
Temageneralplan - Kulturhistoriska områden
Temageneralplan - Natur- och miljöskydd