Tilläggsbidrag för idrottsverksamhetens lokalkostnader

21.11.2019 15:18

Kategori: Turism & Fritid

Sjundeå kommun strävar efter att stöda idrottsföreningar med extra, enligt behov beviljade bidrag för förhöjda lokalkostnader på grund av att bollhallen är i användningsförbud. 

I ansökan ska den ansökta bidragssumman ges samt bifogas en uppdelning på euronivå för de ökade lokalkostnader samt utredning om lokaler som används och antalet turer. De förändrade användningskostnaderna ska bevisas med t.ex. hyresavtal eller andra motsvarande dokument. För övrigt iakttas i beviljandet av bidrag de av bildningsnämnden 20.12.2018 godkända principer för beviljandet av understöd enligt prövning. 

De anmälda förhöjda kostnaderna granskas enligt bokföringen/bokslutet i samband med ansökan om bidrag för år 2020 och bidrag som eventuellt har utbetalats ogrundade infordras. 

Tilläggsbidrag kan beviljas om bildningsnämnden godkänner ändring i budgetens dispositionsplan. Bildningsnämnden behandlar ändring i dispositionsplanen och ansökan om bidrag vid sitt möte 11.12.2019. 

Tidigare sända ansökan beaktas inte utan vi be er att skicka alla ansökningar enligt denna anvisning. Ansökningar ska skickas till bildningskansliet före 3.12.2019. På grund av poststrejken rekommenderar vi att ni skickar ansökan per e-post sivistystoimisto(at)siuntio.fi eller lämnar in dem direkt till bildningskansliet.