Tillgänglighetsutlåtande

Sjundeå kommun strävar efter att garantera möjligast bra tillgänglighet på sina webbsidor. Med tillgänglighet menar man att webbsidorna och deras innehåll är sådant att vem som helst kan använda dem och förstå innehållet på sidorna. Texten på webbsidan kan förstoras av användares och bland annat länkar har man strävat till att förverkliga med en enhetlig färg och stil på varje sida.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.sjundea.fi och har upprättats 18.9.2020.

Sjundeå kommuns webbsida motsvarar till största del kravnivåerna A och AA som presenteras i 2.1 i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

En del av PDF- och bildfilerna följer inte tillgänglighetskriterierna. I samband med innehållsproduktionen sköter man om PDF-filernas tillgänglighet. Gamla bilagor som behövs för att sköta ärenden med kommunen strävas till att förnyas till att bli tillgängliga senast under år 2020.

På sidorna finns lindriga underskridningar av kontrastvärden, som åtgärdas under år 2020. Vissa brister i den logiska ordningen på rubrikerna på innehållssidorna. Den logiska ordningen på rubrikerna ses över och åtgärdas i samband med produktionen av innehåll. Textmotsvarighet saknas för en del bilder, länkar och videor. Bristerna åtgärdas i samband med produktionen av innehåll.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitjänst?

Berätta för oss om bristen via denna elektroniska blankett, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen: https://www.sjundea.fi/feedback Du kan även ta kontakt per e-post, sjundea@sjundea.fi.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från kommunen, eller om du inte överhuvudtaget fått svar inom två veckor, kan du lämna in en tillgänglighetsklagan eller en begäran om utredning av tillgängligheten till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000