Tillställing för kommuninvånarna om ordnandet av den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken 14.8.2019 kl 18-19.30 i Ungdomslokalen Walkers

05.08.2019 13:13

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Ornandet av den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken under de närmaste åren som en del av bilnings- och välfärdscampuset

Invånarmeddelandet finns här