Tillståndsärenden

Avgifter för användningstillstånd för allmänna områden

Avgifter för användningstillstånd för allmänna områden fr.o.m. 1.3.2021

Uthyrning av kommunens allmänna områden

Man kan hyra kommunens allmänna områden exempelvis för att ordna ett evenemang. Kommunen hyr ut gatu- och parkområden för försäljning, för att ordna olika evenemang eller som tilläggsutrymme för byggplatser. Tillställningar som ordnas i parker och skogar kan exempelvis vara sommarteater, föreningars tillställningar, föreställningar, läger och utbildningar.

Det är byggchefen som beslutar om tillfällig användning av kommunen torgområden och andra områden. Man kan ansöka om tillstånd för tillfällig användning av ett område via Lupapiste senast fyra veckor innan området behövs. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: tidpunkt, hur verksamheten placeras i förhållande till de närmaste byggnader/konstruktioner (karta), eventuella undantag i trafikarrangemangen, ansvarspersonernas kontaktuppgifter, faktureringsadress samt om andra tillstånd som hänför sig till arbetet (t.ex. bygglov).

Mer information rakennusvalvonta(at)siuntio.fi