Tomterna på Brännmalmsgränden kan bokas

22.02.2023 14:57

Kategori:

De efterlängtade tomterna på Brännmalmsgränden kan bokas från och med idag 22.2.2023.
Kommunalteknik ska byggas till tomterna i år och beräknas vara klart till slutet av oktober.


Mer information: www.komtillsjundea.fi

Brännmalmsvägen