Trafik och parkering

Kollektivtrafik

Anslutningsparkering

Bredvid tågstationen i Sjundeå kommuncentrum finns anslutningsparkering där det är lätt att byta till huvudstadsregionens kollektivtrafik. Anslutningsparkeringsplatsen ligger vid Bangårdsvägen söder om järnvägen och det finns vägledning till parkeringen från Flemingsvägen.   Bredvid parkeringsplatsen finns också förvaringsplatser för cyklar. Det finns platser för ca 50 bilar och 10 cyklar.  I fortsättningen strävar kommunen efter att fortsätta utvecklandet av anslutningsparkeringen så att antalet platser för bilar och cyklar ökar.

Mer information om huvudstadsregionens kollektivtrafik och kollektivtrafikens tidtabeller finns på HRT:S webbplats