Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsgruppen i Sjundeå har följande uppgifter:

  • Utveckla trafiksäkerhet inom alla trafikgrupper
  • Utveckla dagens trafik så att den blir tryggare
  • Informera bl.a. skolelever om trafiksäkerhetsfrågor, ordna kampanjer och evenemang som utvecklar trafiksäkerheten
  • Samarbeta med kommuninvånarna t.ex. på basen av den respons som gruppen får

Medlemmarna i trafiksäkerhetsgruppen är:

Jukka Pietinen, Sjundeå kommun/bildningsavdelning (ordf.)
Niko Kannisto, Sjundeå kommun/förvaltningsavdelning
Sinna Tervonen, Sjundeå kommun/förvaltningsavdelning
, Sjundeå kommun/tekniska avdelning
Tapio Heinonen, kommunerna i västra Nyland/persontrafiklogistiker
Varpu Tavaststjerna, Trafikskyddet

Meddelanden och respons till gruppen kan skickas till adressen:

siuntio(at)siuntio.fi

Trafiksäkerhetsrapport