Trafiksäkerhet

I Sjundeå har man startat uppdateringsarbetet av trafiksäkerhetsplanen, som utförs gemensamt av Sjundeå kommun och NMT-centralen i Nyland. Målet med trafiksäkerhetsplanen är att främja ett mera säkert och ansvarigt sätt att röra sig i Sjundeå. När planen är färdig (2020) kommer den att vägleda trafiksäkerhetsarbete i Sjundeå under de närmaste åren.  

Kommunens trafiksäkerhetsgrupp kommer att aktiveras under planeringsarbetet.

Material: