Trafikworkshop (generalplan) 21.8 kl. 17.30 – 20.00 i Fanjunkars

19.08.2019 08:33

Kategori: Boende & Miljö

Sjundeå kommun ordnar en trafikworkshop i Fanjunkars on 21.8 kl. 17.30 – 20.00 (Fanjunkarsvägen 1). På plats kommer att vara Sjundeå kommuns planeringschef Timo Onnela och byggchef Ilmari Viljanen, samt från Sweco arkitekt Sanukka Lehtiö och trafiksakkunnig, diplomingenjör Niklas Aalto-Setälä.

Tillfället är öppen för alla intresserade, men workshopen är särskilt riktad till föreningar och organisationer. Under tillfället diskuteras det om trafiken relaterad till den pågående temageneralplanen. Dessutom berättas det kort om planläggningsprocessen enligt markanvändnings- och bygglagen och de pågående planprojekten presenteras, samt ordnas en workshop för föreningar och organisationer i Sjundeå. Målet med workshopen är att ta reda på invånarnas önskemål och behov, samt hurudana egenskaper ansluts till områdets trafikplanering och vilka skulle vara enligt invånarna de väsentligaste platserna för utveckling.

Tilläggsuppgifter:

Timo Onnela
Sjundeå kommun
Planeringschef
044 386 1286 
timo.onnela@siuntio.fi