Tyyskylän päiväkoti

Tyyskylän päiväkoti

Tjusterbyvägen 3
02570 Sjundeå

Öppet: kl. 6.30-17.00

Serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogik
Tuire Rönkkö
tuire.ronkko(at)siuntio.fi
044 386 1298

Enhetsansvarig
Piia Töyrylä
piia.toyryla(at)edu.siuntio.fi
044 386 1070

Daghemmets barngrupper
Touhutassut (under 3 år) 044 386 1042
Vauhtivarpaat (3-5 år) 050 412 4090
Nopsajalat (3-5 år) 044 386 1053

För oss i Tjusterby är det viktigt att barnet har det bra. Vår verksamhet styrs av smågruppsverksamheten, småbarnspedagogikens mångsidiga innehåll samt samarbetet med vårdnadshavarna.

Vår verksamhetsidé: 

Lek. I leken får barnets lyckas och förverkliga sig själv. Syftet är att skapa så mycket tid och rum för lek som möjligt, med hänsyn till barnens idéer och önskemål i mån av möjlighet. 

Vuxna. Den vuxnas uppgift är att vara närvarande, lyssna och sätta gränser. Den vuxna ger möjlighet att växa och lära sig genom att handleda, hjälpa och stöda barnet. 

Familjen. Med tanke på barnets växande är ett tillförlitligt och ömsesidigt fostringspartnerskap viktigt. 

Individ i gruppen. Alla barn har olika behov. Alla i personalen arbetar som sig själv för att stöda varje enskilt barns utveckling. 

Lärmiljö. Daghemmet ligger mitt i vacker natur, vilket skapar strålande möjligheter att bekanta sig med naturen. Det är viktigt att ge lär- och lekro och detta övar vi på i gruppsituationerna. 

Välkommen till vårt daghem!