Undantagsarrangemang vid Sjundeå hälsovårdscentral torsdag 19.10.2017

16.10.2017 12:29

Kategori:

Mottagningsverksamheten

Patientdatasystemet vid Sjundeå hälsovårdscentral är ur bruk torsdagen den 19 oktober 2017 på grund av underhållsåtgärder. Detta leder till undantagsarrangemang vid hälsovårdscentralen. Sjukskötarnas och läkarnas icke-brådskande mottagningar håller stängt och endast akuta och brådskande ärenden sköts. Man kan ta kontakt på följande sätt:

· Tidsbokningstelefonerna vid hälsovårdscentralen är i bruk: (09) 2606 1430 och (09) 2606 1432.

· Sjukskötarna svarar i akuta ärenden på hälsorådgivningstelefonen 044 386 1026.

· I icke-brådskande ärenden hoppas vi att ni undviker att ta kontakt under torsdagen 19.10.2017 och att ni hellre tar kontakt i ett senare skede. · Det är också möjligt att ta kontakt elektronisk på webbplatsen: www.sjundea.fi/symtom

På grund av undantagsarrangemangen vid hälsovårdscentralen under torsdagen 19.10.2017 kan det vara rusning i tjänsterna under fredagen 20.10.2017. Vi beklagar de olägenheter som detta förorsakar.

Övriga hälsovårdstjänster

Sjundeås övriga hälsovårdstjänster ordnas under avbrottet i patientdatasystemet torsdagen 19.10.2017 enligt följande:

· Rådgivningarna och skolhälsovården håller stängt, även telefontiderna är inställda.

· HUSLAB:s enhet i Sjundeå håller öppet normalt.

· De bokade mottagningstiderna vid fysioterapin sköts.

· Inga ändringar i tandklinikens verksamhet.

Jour utanför tjänstetid

Brådskande jour utanför tjänstetid har ordnats vid samjouren vid Lojo sjukhus på adressen: Sjukhusvägen 9, 08200 Lojo. Man kan söka sig till jouren utan tidsbokning för brådskande vård och för vård av olyckor. I icke-brådskande fall utanför tjänstetid kan du kontakta jourens telefonrådgivning på nummer: 019 380 1200.

Nödcentralen

Nödcentralen och sjuktransporten nås dygnet runt på nummer 112.

Sjundeå 13.10.2017
Benita Öberg
Grundtrygghetsdirektör