Under vecka 13 fortsätter man i Sjundeå med vaccinering av personer över 70 år samt personer i åldern 65–69 som hör till riskgrupperna 1 och 2

26.03.2021 07:46

Kategori: Coronainformation

AstraZenecas coronavaccin ges för tillfället inte till personer under 65 år. Ytterligare information på THL:s webbplats.

Under vecka 13 vaccineras följande grupper:

• Personer i åldern 65–69 som hör till 1:a och 2:a medicinska riskgruppen
• Personer i åldern 70–79 (f. 1942–1951) samt deras närståendevårdare. Enligt THL:s specificerade direktiv ska en person som bor i samma hushåll som en kommuninvånare som hör till denna grupp även vara minst 70 år gammal för att vara berättigad till vaccinet. Obs. Vaccinationstiderna för personer över 70 fullbokade vecka 13. Läs mer.
• Hemvårdens klienter som är över 70 år samt personer över 65 år som bor med dem. Man kommer att vara i direkt kontakt med denna grupp, alltså behöver de inte göra en tidsbokning på webben.
• Personer över 80 år (f. 1941 eller tidigare) samt deras närståendevårdare och/eller personer över 65 år (f. 1956 eller tidigare) som bor i samma hushåll. Ifall du är över 80 år och ingen har varit i kontakt med dig och du vill ha ett vaccin, var vänlig och boka tid vida hälsocentralens telefontjänst. Kontaktuppgifter finns nedan.

Om du hör till de ovan nämnda grupperna kan du boka tid till vaccinering i första hand via den elektroniska tidsbokningen på adressen www.koronarokotusaika.fi/sv. Vaccineringstider kan även bokas via Sjundeå hälsocentrals tidsbokning, må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430.

Vaccinationerna ges på Sjundeå hälsocentral. Det finns fortsättningsvis knappt med vaccindoser. Om det i den elektroniska tidsbokningen inte syns några tider är alla tider bokade och det går inte heller att boka tider per telefon.
Vi ber att man i första hand följer med kommunikationen online och undviker att ringa hälsocentralen med förfrågningar. Nya tider öppnas veckovis i takt med att det kommer fler vacciner. Vi informerar på kommunens webbsidor direkt då det finns nya tider att boka.

Definitioner av riskgrupperna

Det granskas alltid i patientdatasystemet att man hör till den riskgrupp som är berättigad till coronavaccin före vaccinet ges. Ifall du inte i detta skede hör till den grupp som är berättigad till att få coronavaccin, var vänlig och låt bli att boka tid!

Till den första medicinska riskgruppen hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom:

• Organtransplantation eller stamcellstransplantation
• Cancersjukdom under aktiv behandling
• Svår störning i försvarssystemet
• Svår kronisk njursjukdom
• Svår kronisk lungsjukdom, inte astma i vårdbalans
• Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
• Downs syndrom (vuxna)

Till den andra medicinska riskgruppen hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd ökar risken för svår coronavirussjukdom:

• Astma som kräver kontinuerlig medicinering
• Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
• Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
• Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
• Svår kronisk leversjukdom
• Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
• Svår sömnapné, och för den vård med apparat
• Psykossjukdom
• Sjuklig fetma (BMI > 40)

THL publicerade coronavaccinationsordningen för medicinska riskgrupper i början av februari. Riskgrupperna är definierade noggrannare på THL:s hemsidor.


DIREKTIV TILL DE SOM ANLÄNDER TILL VACCINERING:
• Kom bara om du är frisk
• Följ säkerhetsavstånden och god handhygien
• Använd ansiktsmask både då du anländer och på själva vaccineringsplatsen
• Kom så punktligt som möjligt
• Ta med ditt FPA-kort
• Klä dig i en skjorta som är lätt att ta av
• Det finns skäl att vara beredd på att vänta i ca 15 minuter på vaccineringsplatsen efter att vaccinet har getts
• Ifall du inte kan röra dig självständigt kan du ta med dig en ledsagare

Förbered dig på att på vaccineringsplatsen presentera en grund för att höra till riskgruppen, till exempel FPA-kortet eller ett läkarutlåtande.