Underhåll

Underhåll och renhållning året runt

Tekniska avdelningens servicecentral ansvarar för underhållet och renhållningen året runt. Detta innebär bland annat underhållet av gatukonstruktionerna och reparerandet av skador, avlägsnandet av sandningssand från körvägarna och gång- och cykellederna, slåtterarbetena längs vägarna samt andra uppgifter inom underhållet och renhållningen.

Kommunen ansvarar för underhållet av planvägarna på detaljplaneområdena. Dessutom understöder kommunen underhållet av enskilda vägar. Längden på dessa är ca 110 km. Underhållet av vägar och allmänna områden har utlokaliserats.


Vinterunderhåll och entreprenörsområdena

Vinterunderhållet av trafiklederna har fördelats på flera olika aktörer: Nylands NTM-central, enskilda väglag och kommunen.

NTM-centralen i Nyland svarar för vinterunderhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna.

De trafikleder som Sjundeå kommun svarar för har delats in i fyra entreprenadområden

  • Östra kommuncentrum (öster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 1 (karta och underhållsklasser)
  • Västra kommuncentrum (väster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 2 (karta och underhållsklasser)
  • Norra Sjundeå (Kyrkobyn), entreprenadområde 3 (karta och underhållsklasser)
  • Södra Sjundeå (Sunnanvik, Störsvik), entreprenadområde 4 (karta och underhållsklasser)

Enligt vägens betydelse för trafiken har körbanor och leder för gång- och cykeltrafik delats in i två underhållsklasser. Gatorna underhålls i prioriteringsordning enligt underhållsklasserna.

Feedback gällande snöplogningen och halkbekämpningen kan skickas per epost till tekninen@siuntio.fi

I ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder kontakta entreprenören direkt, 050 5638200 (entreprenadområde 1, 2 och 4) eller 0400 469508 (entreprenadområde 3).