Understöd för idrott och motion som hobby för barn

10.01.2020 09:53

Kategori: Turism & Fritid

Sjundeå kommun har anhållit om och fått av regionförvaltningsverket i Södra Finland specialunderstöd för idrott och motion som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer. Med understödet kan man betala deltagandet i en motionsgrupp en gång i veckan under år 2020 för barn i åldern 7-15 år. Bidraget beviljas idrottsföreningar i Sjundeå på grund av deltagandet av barn som är valda till verksamhet.

Familjer kan meddela sin villighet till understödd verksamhet genom en länk före 17.1.2020. Mer information om tillgängliga idrotts- och motionsgrupper finns på ansökningsblanketten.

jumppa