Understöd som bildningsnämnden beviljar för år 2018

26.01.2018 09:19

Kategori:

Bildningsnämnden i Sjundeå anslår att sökas understöd för föreningar och samfund för år 2018. Ansökningstiden börjar 1.1. och tar slut den 28.2.2018 kl. 15.45. De ansökningar som inlämnats efter att tidsfristen gått ut beaktas inte.

Ansökningsblanketten och Principer för understöd som bildningsnämnden beviljar finns på kommunens www-sida.

Ansökningarna riktas till Sjundeå kommun, bildningskansliet, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller sivistystoimisto@siuntio.fi.