Understöd som bildningsnämnden beviljar för år 2019

14.01.2019 09:53

Kategori: Turism & Fritid Småbarnspedagogik & Utbildning

Understöd som bildningsnämnden beviljar för år 2019

Bildningsnämnden i Sjundeå anslår att sökas understöd för föreningar och samfund för år 2019. Ansökningstiden börjar 1.1. och tar slut den 28.2.2019 kl. 15.45. De ansökningar som inlämnats efter att tidsfristen gått ut beaktas inte.

Ansökningsblanketten och Principer för understöd som bildningsnämnden beviljar finns på kommunens www-sida.

Ansökningarna riktas till Sjundeå kommun, bildningskansliet, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller sivistystoimisto@siuntio.fi.

14.1.2019 Bildningsnämnden