Understöd som bildningsnämnden beviljar för år 2020

12.12.2019 13:27

Kategori: Turism & Fritid

Kungörelse 12.12.2019 Diarium SIVLTK 509/2019

Bildningsnämnden i Sjundeå anslår att sökas understöd för föreningar och samfund för år 2020. Ansökningstiden börjar 1.1. och tar slut den 29.2.2019 kl. 15.45. De ansökningar som inlämnats efter att tidsfristen gått ut beaktas inte.

Ansökningsblanketten och Principer för understöd som bildningsnämnden beviljar finns på kommunens www-sida.
https://www.sjundea.fi/bildningsavdelningens-bidrag

Ansökningarna riktas till Sjundeå kommun, bildningskansliet, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller sivistystoimisto(at)siuntio.fi.

12.12.2019 Bildningsnämnden