Undervisningens blanketter

Grundläggande utbildning

Avvikande inledning av grundläggande utbildning

Med blanketten ansöker man om rättighet att eleven får inleda skolgången ett år senare eller tidigare än stadgat eller om förlängd läroplikt.

Ansökan om rätt för elev som inte är bosatt i kommunen att gå i skola i Sjundeå

Med denna blankett ansöker man rätt för elev som inte är bosatt i kommunen att gå i skola i Sjundeå.

Blankett för undervisning i åskådningsämne

Anmälan om specialdiet

Med denna blankett anmäler om behov av specialdiet. Anvisningar

Eftermiddagsverksamhet

Blankett för bakgrundsuppgifter (på kommande)

Med blanketten ger man bakgrundsuppgifter om barnet som deltar i eftermiddagsverksamheten.

Andra ansökningar lämnas in via Wilma.