Unga

Ungdomstjänster

Ungdomslagen 8 § Kommunens ansvar Ungdomsarbete och ungdomspolitik ingår i kommunernas uppgifter. När kommunen förverkligar de syften och utgångspunkter som anges i 2 § ska den med beaktande av lokala omständigheter skapa förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet genom att ordna tjänster och lokaler för unga samt genom att stödja de ungas medborgarverksamhet.

Ungdomslokalen Walkers är belägen i Sjundeå centrum i biblioteksbyggnaden. Walkers är ungdomarnas egna vardagsrum, en säker miljö där man kan träffa vänner, spendera tid med bekanta ledare eller spela olika spel. Walkers har även egen MiniWalkers-verksamhet på fredagar för elever i årskurs 5 och 6. Det digitala ungdomsarbetet, VerkkoWalkers är ungdomstjänsternas virtuella ungdomslokalverksamhet på plattformen Discord. Även där kan man prata med ledare, spela tillsammans eller skriva på textkanalen. Det uppsökande ungdomsarbetet når i synnerhet sommartid unga ute på sådana ställen där ungdomar brukar hänga. Ungdomslokalverksamheten är tvåspråkig.

Skolungdomsarbetet höjer skolelevernas välmående och skoltrivsel. Skolungdomsarbetaren arbetar målmedvetet i multiprofessionellt samarbete med läroanstalterna. Hen ordnar rastverksamhet, smågruppsverksamhet eller kan helt enkelt stanna för en lugn stund för att spela eller tala med eleverna. Ungdomsarbetarna skapar gruppsammanhållning tillsammans med eleverna per klass och de uppsökande ungdomsarbetarna håller info åt niorna. För öppethållningen av Aleksis Kiven koulus rastutrymme Yolokolo svarar man för i samarbete med biblioteket, Sjundeås finska församling, elevvårdsgruppen och undervisningspersonalen. Källhagens skolas KaffeStund-rastverksamhet arrangeras i samarbete med Lojo, Lojo församling samt Ingå i ungdomsutrymmet Kake. Rastverksamheterna har varit på paus i och med corona.

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper alla Sjundeåbor under 29 år i just de saker som den unga själv upplever att hen behöver hjälp med. I samarbete med den unga söker man nya möjligheter och riktningar för studier, arbete och fritid. Uppsökande ungdomsarbete är alltid gratis och helt frivilligt. Om du har något du funderar på lönar det sig alltid att fråga de uppsökande ungdomsarbetarna!

Arbetsverkstaden Ström erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet till Sjundeåbor över 17 år. Verksamhetens mål är att erbjuda något meningsfullt att göra på vardagen, stöd att tydliggöra egna styrkor samt individuellt stöda att gestalta framtiden. Oberoende om du är ung, vuxen eller arbetsgivare, om du är intresserad av verksamheten ska du modigt ta kontakt med arbetsverkstadens ledare!

Ungdomsfullmäktige är ett officiellt organ underställt kommunstyrelsen, som erbjuder unga direkta möjligheter att påverka i ärenden som berör dem och som intresserar dem i Sjundeå. Ledamöterna i ungdomsfullmäktige har yttrande- och närvarorätt i kommunfullmäktige och -styrelsen samt i nämnderna. Ungdomsfullmäktige främjar ungas delaktighet och för fram ungas röst.