Unga

Ungdomsverksamhetens uppgift är att i Sjundeå förbättra de ungas påverkningsmöjligheter och att främja de unga välbefinnande.

Vi har en ungdomslokal där de unga kan träffas på sin fritid och använda ungdomslokalens tjänster.

Ungdomsväsendet ordnas också olika temadagar, evenemang och utfärder i vilka de unga kan delta.

Kontaktuppgifter