Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter

e-post fornamn.efternamn@sjundea.fi

Pia Jaatinen
Ungdomsservicekoordinator
fn 044 386 1242

Jonas Ehrnsten
Ungdomsarbetsledare
tfn 050 386 0820

Julia Hirvonen
Skolungdomsarbetare
tfn 044 725 6100

Rasmus Sulonen
Uppsökande ungdomsarbetare
tfn 044 386 1065

Minna Pakarinen
Handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet
tfn 044 386 1278

Mika Puurunen
Handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet
tfn 044 386 1282

Ungdomstjänsternas postadress:
Parkstigen 1, 02580 Sjundeå

Besöksadresser:
Ungdomslokalen Walkers (biblioteksbyggnaden)
Stationsvägen 4, 02580 Sjundeå

Arbetsverkstaden Ström (Aktia-huset)
Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå

Se även