Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter

e-post fornamn.efternamn@sjundea.fi

Jonna Farin
Ungdomsservicekoordinator
fn 044 386 1242

Jonas Ehrnsten
Ungdomsledare
tfn 050 386 0820

Julia Hirvonen
Skolungdomsarbetare
tfn 044 725 6100

Janna Kujala
Uppsökande ungdomsarbetare
tfn 044 386 1065

Niklas Forsberg
Uppsökande ungdomsarbetare
tfn 044 386 1241

Vesa Hyvärinen
Ungdomsledare praktikant
tfn 044 725 6104

Mika Puurunen
Handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet
tfn 044 386 1278


Handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet
tfn 044 386 1282

Ungdomstjänsternas postadress:
Parkstigen 1, 02580 Sjundeå

Besöksadresser:
Ungdomslokalen Walkers (bildningscampuset Sjundeå hjärta)
Parkstigen 2
02580 Sjundeå

Arbetsverkstaden Ström (bildningscampuset Sjundeå hjärta)
Parkstigen 2
02580 Sjundeå

Se även