Ungdomsväsendet i Sjundeå och Laurea inleder ett nytt samarbete

15.09.2017 13:38

Kategori:

Ungdomsväsendet i Sjundeå och yrkeshögskolan Laurea inleder ett nytt samarbete!
Fredagen den 15 september gör Walkers och Laurea historia i Sjundeå då utbildningen av 29 socionomstuderanden till Walkers frivilligarbetare inleds. Det är ungdomsväsendet i Sjundeåsom ordnar utbildningen eftersom Walkers är en av ungdomsväsendets verksamhetsformer.

Hela meddelandet finns här