Ungdomsväsendets kontaktuppgifter

Uppsökande ungdomsarbete

Kommunhuset, bildningsavdeningen
Parkstigen 1, 02580 Sjundeå

Jonna Farin, ungdomsväsendets ansvarigungdomsarbetare
uppsökande ungdomsarbetare
044 386 1242

Pernilla Bäcklund, uppsökande ungdomsarbetare
044 386 1241

Ungdomsarbete

Ungdomsgården Walkers
Besöksaddress: Stationsvägen 2, 02580 Sjundeå

Jonas Ehrnsten, ungdomsledare
050 386 0820

Rasmus Sulonen, ungdomsarbetare
044 386 1065

Arbetsverkstaden Ström 

Besöksaddress: Aleksis Kivi vägen 3, 02580 Sjundeå
Postaddress: Parkstigen 1 02580 Sjundeå

Handledare för rehabiliterande verksamhet
044 386 1282

Minna Pakarinen, handledare för rehabiliterande verksamhet
044 386 1278

e-post fornamn.efternamn@sjundea.fi

Se även