Uppdatering: Rivningen av den gamla bollhallen har påbörjats

28.05.2020 09:27

Kategori: Turism & Fritid Boende & Miljö

Uppdatering:

Rivningen av den gamla bollhallen har påbörjats och det kommer att påverka gående och parkeringen i området. Rivningen har börjat inomhus. Området kommer att inhängas som byggarbetsområde i den utsträckning det är nödvändigt. Eventuella trafikarrangemang kommer att informeras när byggarbetet fortskrider. Hall-leverantören Janus Oy sköter rivningen av den gamla hallen och installeringen av den nya hallen.