Kommunens upphandlingar är offentliga upphandlingar som regleras i lagen om offentliga upphandlingar.

Sjundeå kommun har i början av år 2018 tagit ibruk upphandlingstjänsten Cloudia.
Kommunens aktuella begäran om anbud finns på anbudswebbplatsen.

Följande anbudsgivare har valts ut till Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampus byggnadsentreprenad som förverkligas med konkurrenspräglad dialog:

YIT Suomi Oy
NCC Suomi Oy
SRV Construction Ltd
Lujatalo Oy
Wasa Group Oy
Jatke Oy

Till följande i kampusprojektet kommer det att påbörjas konkurrenspräglade dialogens första skede i förhandlingarna.

Under förhandlingarna specificeras villkoren i den slutliga anbudsbegäran, så att enligt den preliminära projekttidtabellen kunde anbudsskedet sättas igång till sommaren och de slutliga anbuden kommer i slutet av 2019, då byggandet skulle påbörja i början av 2020 och arbetet av bildnings- och välfärdscampuset påbörjas hösten 2022.

På uppdrag av upphandlingsenheten

Projektchef
Timo Ryyppö
044 386 1542
Sjundeå kommun