Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete för sjundeåbor i åldern 13- 29!

Uppsökande ungdomsarbete är frivillig och individuell handledning för den unga. Uppsökande ungdomsarbete erbjuder den unga en trygg och förtroendefull vuxenkontakt, någon som hjälper i frågor i vardagen samt handleder unga fram till de tjänster de behöver. De uppsökande ungdomsarbetarna hjälper också i andra situationer så som då man söker sommarjobb, vill få arbetserfarenhet, besöka arbetsverkstaden eller då det gäller boendet och att bli självständig, att ta reda på möjligheterna att få studie- eller arbetsplats utomlands eller något annat som unga funderar på.

Utgångpunkten för arbetet är den ungas egna mål och önskemål. De uppsökande ungdomsarbetarna kan kontaktas av den unga själv eller den ungas vårdnadshavare, vänner eller andra närstående. Man kan hänvisas till det uppsökande ungdomsarbetet via ungdomsarbetarna på Walkers, arbetskraftsbyrån, socialservicen, hälsovårdsservicen, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen. De uppsökande ungdomsarbetarna träffar den unga där som det passar honom/henne bäst. Det kan exempelvis vara på Walkers eller hemma hos den unga. Träffarna kan ordnas vid den tidpunkt som passar den unga bäst.

På Egna Ben -verksamheten förvekligas av uppsökande ungdomsarbetare. Ytterligare information om På Egna Ben arbete hittar du i broschyren.

Blankett för myndigheter/samarbetspartners för att hänvisa unga till uppsökande ungdomsarbetet

Kontaktuppgifter

Man kan ta kontakt genom att ringa, skicka sms, via WhatsApp eller e-post.

Pernilla Bäcklund   
044 386 1241

Rasmus Sulonen
044 386 1065

e-posten är fornamn.efternamn@sjundea.fi

Vi finns också på

Facebook

Siuntion etsivä nuorisotyö

Jonna Siuntionetsivä Sjundeåuppsökare

Siuntion etsivänuorisotyöntekijä Pernilla Bäcklund

Etsivä Nuorisotyöntekijä Rasmus Sulonen

Instagram

@siuntionetsivanuorisotyo

Twitter

@siuntionetsivat