Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet är just för dig, Sjundeåbo i åldern 13–29 år!

Uppsökande ungdomsarbete är frivillig individuell handledning för ungdomar, stöd och någon som ”går bredvid”. Arbetet erbjuder unga en trygg förtroendefull vuxenkontakt, någon som hjälper i olika vardagsfrågor, hjälper plöja genom byråkratins djungel och hjälper även att nå kretsen för rätta tjänster som unga behöver. De uppsökande ungdomsarbetarna ger stöd i många olika situationer, som i att söka efter sommarjobb, jobb eller arbetsprövning, att söka till ungdomsverkstaden, i frågor gällande boende och självständighet, i att utreda möjligheter för studier eller jobb utomlands samt i andra frågor som förundrar.

Utgångspunkten i arbetet är den ungas egna mål och önskemål. Den unga själv, den ungas vårdnadshavare, vänner eller någon annan i den ungas närkrets kan ta kontakt med de uppsökande ungdomsarbetarna. Till uppsökande ungdomsarbete kan man styras även via ungdomsarbetare, te-byrån, socialväsendet, hälsovårdstjänsterna, läroanstalten, försvarsmakten eller civiltjänstgöringen. De uppsökande ungdomsarbetarna träffar unga där det passar bäst för den unga, till exempel i ungdomslokalen Walkers eller fast hemma hos den unga. Det är möjligt att ordna träffar flexibelt vid en tidpunkt som bäst passar den unga.

De uppsökande ungdomsarbetarna har metoderna Omin Jaloin och Omin Jaloin Aikuisenakin till förfogande.

Uppsökande ungdomsarbetar:

Rasmus                                                                    

 

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Kontaktuppgifter

Rasmus Sulonen
Uppsökande ungdomsarbetare
tfn 044 386 1065
rasmus.sulonen@sjundea.fi

etsivat@siuntio.fi