Utvecklande aktiviteter

Start och Stegen – program för socialt och emotionellt lärande för barn i åldern för småbarnspedagogik

Start
är ett program avsett att användas i daghemmen för de yngsta barnen i åldern 1–3 år. Syftet med programmet är att skapa ett arbetssätt som underlättar och systematiserar daghemmets arbete med att utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Programmet kan vara ett komplement till Stegen-programmet som tar vid från fyraårsåldern. Start fokuserar på områdena empati, anknytning och samspelsfärdigheter.
 
Stegen
är en vidareutveckling av materialet StegVis. Läromedlet omfattar sociala och emotionella färdigheter och självregleringsfärdigheter. Materialet passar för barn i ålder 4-6 år.
 
I Stegen tränar man grundläggande färdigheter såsom att kunna styra sig själv, hantera sina känslor, lyssna, fokusera sin uppmärksamhet, kontrollera sina impulser, vänta, be om hjälp, hävda sig själv på ett positivt sätt, hantera dilemman, samspela och leka med andra. Färdigheterna behövs för att utveckla kamratrelationer, klara sig i skolan och leva ett hälsosamt liv.
 
Personalen vid Daghemmet Lilla-Alexis och Förskolan har fått under våren 2018 utbildning i användningen av de pedagogiska programmen.
 
Ytterligare information om programmen ger personalen vid daghemmet och förskolan samt specialläraren inom småbarnspedagogik.