Utvecklande aktiviteter

Start och Stegen – program för socialt och emotionellt lärande för barn i åldern för småbarnspedagogik

Start
är ett program avsett att användas i daghemmen för de yngsta barnen i åldern 1–3 år. Syftet med programmet är att skapa ett arbetssätt som underlättar och systematiserar daghemmets arbete med att utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Programmet kan vara ett komplement till Stegen-programmet som tar vid från fyraårsåldern. Start fokuserar på områdena empati, anknytning och samspelsfärdigheter.
 
Stegen
är en vidareutveckling av materialet StegVis. Läromedlet omfattar sociala och emotionella färdigheter och självregleringsfärdigheter. Materialet passar för barn i ålder 4-6 år.
 
I Stegen tränar man grundläggande färdigheter såsom att kunna styra sig själv, hantera sina känslor, lyssna, fokusera sin uppmärksamhet, kontrollera sina impulser, vänta, be om hjälp, hävda sig själv på ett positivt sätt, hantera dilemman, samspela och leka med andra. Färdigheterna behövs för att utveckla kamratrelationer, klara sig i skolan och leva ett hälsosamt liv.
 
Personalen vid Daghemmet Lilla-Alexis och Förskolan har fått under våren 2018 utbildning i användningen av de pedagogiska programmen.
 
Ytterligare information om programmen ger personalen vid daghemmet och förskolan samt specialläraren inom småbarnspedagogik.

Språkberikande småbarnspedagogik 2019–2022 

I småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen förverkligas språkstigen för fostran och undervisning genom att erbjuda språkduschverksamhet bl.a. genom musik och idrott samt med lek och ramsor. För finskspråkiga barn är duschspråket svenska och för svenskspråkiga barn finska.  I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är en språkberikad undervisning en naturlig del av undervisningen och vardagsverksamheten.  

Sjundeå kommunsspråkstig för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt grundläggande utbildningen.

Digiförmåga 2021 - 2022

Projekt som finansierats med Covid-19 finansiering och som fokuserar på att jämna ut effekterna av undantagstillstånden.  Projektets syfte är att stöda barns digitala lärande genom att nyttja digitala metoder och stöda fostrarnas digitala kunnande i att stöda inlärning.   

Etablerande av tutorlärar- och elevagentarbetet i förskoleundervisningen 2021–2022 

Projektets syfte är att främja medieläskunskap, data- och kommunikationsteknologiskt kunnande och programmeringskunnande i integration av innehåll. 

Partnerlärare 2022

I Sjundeå har man utvecklat en partnerlärarmodell i den grundläggande utbildningen och nu utvidgar man utvecklingen till förskoleundervisningen. Genom partnerlärarmodellen får man mer tid att stöda barn och man kan stöda förskoleelevers välmående i ett tidigt skede samt försöka jämlika möjligheter på individuella lärstigar. 

Partnerläraren planerar och förverkligar funktionella grupper tillsammans med förskoleundervisningens team. Verksamheten kan även vara handledning i små grupper/individuellt. Partnerläraren arbetar dessutom tillsammans med lärarna och elevvården.

 

 

Tilläggsuppgifter om utvecklandet och projekter av småbarnspedagogikens personal, specialläraren eller chefen för småbarnspedagogik:

Mari Mikonaho-Ratia
Chef för småbarnspedagogik
mari.mikonaho-ratia(at)siuntio.fi
tel. 050 386 0827