Utvecklingen av friluftstjänsterna på Sandfjärdens strandområde

16.06.2020 14:37

Kategori: Turism & Fritid

Utvecklingen av friluftstjänsterna har inletts på Sandfjärdens strandområde. Utvecklingsåtgärderna hör till projektet Sandfjärden kaikille (Sanka), vars målsättning är att göra strandområdet ännu mera fungerande och lockande som besöksmål med beaktande av olika besöksgruppers behov och önskemål. Sanka är en fortsättning på Kopparnäs-Störsvik utvecklingsprojekt, i vilket en översiktsplan för utvecklingen av hela frilufts- och naturskyddsområdet uppgjordes. Sandfjärdens betydelse som en av knutpunkterna i hela friluftsområdet är av stor vikt.

Sanka-projektet får finansiering av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och finansieringen har beviljats via Leader-Pomoväst. Projektet räcker till slutet av år 2021.

störsvik