Utvecklingen av kommuncentret

Det första steget i utvecklingen av kommuncentret var enkäten om utvecklingsbilden för markanvändning och utvecklingen av kommuncentret. Webbenkäten genomfördes i januari 2022. Här kan du bekanta dig med resultaten.

Utveckling av trivsel och kvalitet i Sjundeå centrum / Uppdatering av utvecklingsbilden för markanvändning 2040, resultat av enkäten, sammanfattning

Vi ordnar en planläggningskväll för kommuninvånarna på Corner på Fennia Arena onsdagen den 6.4. kl. 16:45–19:00.

Kom och hör vad Sjundeåbor anser om utvecklingsbilden för markanvändning och om utvecklingen av kommuncentret. Vi berättar om delaktighetsprojektet kring motocrossbanans omgivning som startar i höst. Vi presenterar detaljplaneförslaget för hälsocentralsområdet (Campus II) som ska läggas fram för påseende. ​

Vi presenterar materialet vid infobord där du kan diskutera med sakkunniga (på svenska och finska). Presentationer för alla (på finska):​

17:15–17:45 Resultat från enkäten som gällde utvecklingsbilden för markanvändning och ​
utvecklingen av kommuncentret samt en blick in i framtiden​
17:45–18:00 Hållbara städer -projektet: Motocrossbanans omgivning​
18:00–18:30 Detaljplaneförslaget för hälsocentralsområdet (Campus II)​

Titta in på Fennia Arenans Corner (2. våningen) kl. 16:45–19:00 när det passar dig bäst.

Flygbild av Sjundeå centrum.

Tilläggsuppgifter

Markanvändningschefen Eija Hasu
eija.hasu@sjundea.fi