Utvecklingen av kommuncentret

Kommuncentrets planstommearbete har börjat

Vi utvecklar kommuncentret. I januari 2022 förverkligade vi en enkät om markanvändningens utvecklingsbild samt utvecklingen av kommuncentret. Här kan du bekanta dig med enkätens resultat:

Utveckling av trivsel och kvalitet i Sjundeå centrum / Uppdatering av utvecklingsbilden för markanvändning 2040, resultat av enkäten, sammanfattning

Hellång rapport PowerPoint Presentation (sjundea.fi)

Enligt enkäten önskar man av Sjundeå centrum mer bykänsla, trivsel, träffpunkter och samhörighet, arkitektonisk skönhet, täthet och låga byggnader. Önskemålet är ett tryggt hemtrevligt kommuncenter som beaktar människor i olika åldrar.

För att vi ska kunna utveckla kommuncentret i den önskade riktningen ska man granska centrum som en helhet. Därför har vi påbörjat Sjundeå kommuncentrums planstommearbete (tekn 14.6.2022 § 81) innan man fortsätter med detaljplanläggningen för centrums områden.

I planstommearbetets första del fokuserar vi på kommuncentrets markanvändnings stora principfrågor: med vilka villkor kunde kommuncentret i framtiden erbjuda hus åt till och med 10 000 invånare? Detta mål presenteras i den uppdaterade utvecklingsbilden för markanvändning till år 2040. Om detta inte är möjligt utan att vi tappar attraktionsfaktorer ska vi utreda med hurudana invånarantal Sjundeå centrum kan utvecklas som en attraktiv och trivsam boende- och livsmiljö.

I planstommearbetet fastställer man med andra ord linjedragningar och ramvillkor för utvecklingen av kommuncentret. Arbetet producerar principer och mål för planering till kommuncentrets kommande detaljplanprojekt. I planstommearbetet lyfts separata fram teman som grönstruktur, tjänster och deras tillgänglighet samt nätverk för gång- och cykelleder.

Arbetet främjar identifiering, utveckling och utnyttjande av kommunens dragkraftsfaktorer samt beredningen av den strategiska generalplanen. Planstommearbetet möjliggör även invånarnas, företagarnas och övriga delaktigas deltagande i utvecklingen av kommuncentret i ett tidigt skede, redan innan officiella planprojekt.

Vi kommer att informera om tillfällen för delaktighet bl.a. på kommunens webbsidor och Facebook.

Planstommearbetet stöder det delaktighetsprojekt som startat i kommunen, vars pilotobjekt är den så kallade tidigare motocrossbanans område. Du kan bekanta dig med projektet här: Utvecklingen av den tidigare motocrossbanans område - Sjundeå.

Flygbild av Sjundeå centrum.