Utvidgning av Sjundeå kommuns maskrekommendation för en del av personalen från och med 23.11.2020

20.11.2020 15:27

Kategori:

Nylands regionala coronakoordinationsgrupp konstaterade på sitt möte 19.11.2020 att huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) har flyttats från coronaepidemins accelerationsfas till spridningsfasen. Resten av Nyland är fortfarande i epidemins accelerationsfas.

Sjundeå kommun rekommenderar användning av ansiktsmask till hela personalen i Aleksis Kiven koulu från och med 23.11.2020. Denna rekommendation omfattar inte klasslärare som enbart arbetar med elever i lågstadiet.

Rekommendationer för användning av mask för högstadiets elever utvärderas ännu enligt kommunens coronasituation.

Genom att personalen använder ansiktsmasker kan man minska exponeringssituationer i skolan. Användningen säkrar för sin del att personalen räcker till, eftersom man med hjälp av ansiktsmaskerna kan minska antalet lärare och övriga arbetstagare som på grund av exponering skulle hamna i karantän. Genom att följa maskrekommendationen kan man säkra att närundervisningen fortsätter.  Även användning av skyddsvisir är möjligt, om användning av ansiktsmask i undervisningssituationen är utmanande eller det finns hinder med tanke på hälsan.   

Rekommendationen är i enlighet med linjedragningar från Nylands coronakoordinationsgrupp.