Vaccinationsrådgivning och hörselundersökningar

Vaccinationer


Vaccinationer förebygger smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som är förenliga med det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och avgiftsfria. Vaccinationer för barn under skolåldern ges på rådgivningsbyrån, medan skolhälsovården har hand om vaccineringen av skolelever. Flera vaccinationer som man fått som barn och ung måste effektiviseras i vuxen ålder. Rådgivningen ger råd i vaccinationer för vuxna (t.ex. resande och TBE-vaccin). Sådana måste man bekosta själv. För vaccin som man bekostar själv behöver man ett recept av en läkare. Rådgivningen sköter om receptet i samband med tidsbokningen. Det rekommenderas att resenärer vaccinerar sig ca två månader innan resan.


Hörselundersökningar


Både vuxnas och barns hörselundersökningar görs vid rådgivningen och vid behov får man en remiss vidare.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Hälsovårdare
044 386 1275 (må-fre 12-13)