Vaccinering av personer i åldern 55–69 som hör till den första medicinska riskgruppen börjar i Sjundeå under vecka 8

19.02.2021 14:10

Kategori:

I vaccineringstur är först de personer som hör till den första medicinska riskgruppen och som är 55–69 år. Coronavaccineringen utvidgas till andra åldersgrupper och riskgrupper efter hand som vacciner finns tillgängliga.

Till den första medicinska riskgruppen hör personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

– Organtransplantation eller stamcellstransplantation
– Cancersjukdom under aktiv behandling
– Svår störning i immunförsvaret
– Svår kronisk njursjukdom
– Svår kronisk lungsjukdom, inte astma i vårdbalans
– Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
– Downs syndrom (vuxna)

THL publicerade coronavaccinationsordningen för medicinska riskgrupper för personer i åldern 16–69 i början av februari. Riskgrupperna är definierade noggrannare på THL:s hemsidor www.thl.fi/coronavaccin.

Det granskas alltid att man hör till den riskgrupp som är berättigad till coronavaccin före vaccinet ges. Vid behov kan rätten granskas i patientdatasystemet. Ifall du inte i detta skede hör till den grupp som är berättigad till att få coronavaccin, var vänlig och låt bli att boka tid!

Om du är en sjundeåbo i åldern 55–69 (födelseåren 1952–1966) och du hör till den första medicinska riskgruppen, kan du boka tid till coronavaccinering.

Du kan boka vaccinationstid i den elektroniska tidsbokningen på adressen www.koronarokotusaika.fi/sv. Vaccineringstider kan även bokas via Sjundeå hälsocentrals tidsbokning, må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430.

Vaccinationerna ges på Sjundeå hälsocentral. Det finns fortsättningsvis knappt med vaccindoser. Om det i den elektroniska tidsbokningen inte syns några tider är alla tider bokade och det går inte heller att boka tider per telefon. Nya tider öppnas veckovis då det kommer fler vacciner.

Under vecka 8 och 9 fortsätter man vaccineringen av kommuninvånare över 80 år (födelseår 1941 och tidigare). Man kommer att vara i kontakt med dem per telefon. THL:s direktiv har specificerats så, att anhörigvårdare för personer över 80 år samt personer över 65 år som bor i samma hushåll (födelseår 1956 och tidigare) får även vaccin om de vill.

Alla personer över 80 år som man från och med nu är i kontakt med frågas även om de har en anhörigvårdare eller om en person över 65 år bor med dem, och i samma veva bokar man i så fall en vaccinationstid för dem också. De anhörigvårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll som en person över 80 år som redan blivit vaccinerad, ombeds själv boka en tid för vaccinering per telefon via hälsocentralens tidsbokning.

Dessutom ges under vecka 8 boosterdoser till hemvårdens klienter över 80 år samt personer över 65 år som bor i samma hushåll.

Vi ber om tålamod från övriga kommuninvånare i väntan på den egna vaccinationsturen och ber även att man undviker att ringa och fråga om saken, så att telefontjänsten inte överbelastas.

DIREKTIV TILL DE SOM ANLÄNDER TILL VACCINERING:

  • Kom bara om du är frisk
  • Följ säkerhetsavstånden och god handhygien
  • Använd ansiktsmask både då du anländer och på själva vaccineringsplatsen
  • Kom så punktligt som möjligt
  • Ta med ditt FPA-kort
  • Klä dig i en skjorta som är lätt att ta av
  • Det finns skäl att vara beredd på att vänta i ca 15 minuter på vaccineringsplatsen efter att vaccinet har getts
  • Ifall du inte kan röra dig självständigt kan du ta med dig en ledsagare
  • Förbered dig på att på vaccineringsplatsen presentera en grund för att höra till riskgruppen, till exempel FPA-kortet eller ett läkarutlåtande.